Uprava

1111

Uprava Propisi Racun Ugovor Specijalne lokacije

 

 

Uprava Beo Taxija

Uprava udruženja Beotaxi

 • Predsednik izvršnog odbora
  gospodin Dragan Manasijević
 • Podpredsednik izvršnog odbora
  gospodin Dragoslav Teodorović
 • Član izvršnog odbora
  gospodin Milić Đorić
 • Član izvršnog odbora
  gospodin Dragan Maksimović
 • Član izvršnog odbora
  gospodin Branislav Mladenović
 • Član izvršnog odbora
  gospodin Goran Milenović
 • Član izvršnog odbora
  gospodin Zoran Đurić
 • Predsednik Radio komisije
  gospodin Milić Đorić
 • zamenik gospodin Tomislav Marković
 • Predsednik disciplinske komisije
  gospodin Milan Milićević
 • Šef radio kontrole
  gospodin Dragan Milićević
 • Sve nepravilnosti u radu članova
  udruženja “BEOTAXI“ u nadležnosti
  su disciplinske komisije i možete ih
  prijaviti na telefon 011 6438 120